Spillereglerne

Spilleregler for Hjerteforeningens Julelotteriet 2018


Spilleperioden i Hjerteforeningens Julelotteri er den 8. november til den 7. december 2018, og overskuddet fra lotteriet går ubeskåret til Hjerteforeningens livsvigtige arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Samlet præmiesum er 324.334 kr. Alle gevinster er skattefrie, og der trækkes kun lod blandt solgte lodder. Der er fremstillet 14.000 lodsedler med i alt 2.300.000 lodnumre.

Deltagelse i lotteriet sker ved indbetaling af det ønskede spillebeløb ved hjælp af det til Julelotteriet 2018 hørende girokort, online på www.hjerteforeningen.dk/lodder eller ved PBS-betaling indenfor ovennævnte spilleperiode. Betalinger og overførsler mindre end 100 kr., overskydende beløb større end købsværdien på højeste antal lodder på lodsedlen og indbetalinger via andre end førnævnte betalingskanaler betragtes som gaver til Hjerteforeningen. Indbetalinger til Julelotteriet 2018 uden for spilleperioden anses som køb af lodder til det næste mulige Hjertelotteri.

Lodtrækningen foretages af Notarius Publicus den 17. december 2018. Alle vindere får direkte besked, og de vindende lodnumre offentliggøres desuden på www.hjertelotteriet.dk den 27. december 2018. Sidste frist for gevinstudlevering af uafhentede gevinster er den 27. juni 2019 kl. 12.00 hos Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3. sal, 1120 Kbh. K. Det reviderede regnskab er tilgængeligt fra den 4. februar 2018 på www.hjertelotteriet.dk. Tilladelse til lotteriet er givet af Spillemyndigheden oktober 2018. Lotteriet er landsdækkende.